Изборник Затворити

Документација за старатеља/хранитеља

1.Фотокопија личне карте2.Извод из матичне књиге рођених3.Извод из матичне књиге венчаних4.Уверење о држављанству5.Лекарско уверење6.Потврда о запослењу и месечним приходима(потврда са бироа или чек од пензије)7.Потврда…

Документација за смештај одраслих и старих лица у установе социјалне заштите

1.Извод из МК рођених2.Уверење о држављанству3.Очитана лична карта4.Задњи чек од пензије уколико је лице пензионер(тражити потврду да нема дуговања по рачуну,поште или банке,да није задужен…