Изборник Затворити

Документација потребна новчану социјалну помоћ

  1. Очитана личне карте за све пунолетне чланове породице
  2. Извод из матичне књиге рођених за све чланове породице (ЦСР по службеној дужности)
  3. Уверење са Завода за тржиште рада/БИРО РАДА, за сва незапослена лица
  4. Потврда Републичког фонда ПИО за све пунолетне чланове-да не остварују право на пензију
  5. Потврда о редовном школовању за децу старију од 15 година
  6. ПОРЕСКА УПРАВА (да нема регистровану самосталну делатност и да се не задужује порезом на имовину) (ЦСР по службеној дужности)
  7. Доказ да је покренут поступак за утврђивање обавеза издржавања-тужба или правоснажна пресуда
  8. Уверење из МУП-а о поседовању моторног возила (за све пунолетне чланове) и копија саобраћајне дозволе за сва лица која поседују аутомобил или мотор
    У сваком конкретном случају Центар за социјални рад процењује који ће од доказа накнадно тражити. Захтев писати у собу број 9