Изборник Затворити

Документација потребна за остваривање туђе неге

  1. предлог за вештачење од лекара опште праксе,
  2. оригинал медицинска документација,
  3. потврда из фонда ПИО да не прима пензију и да поступак за остваривање права на пензију и туђу негу није ни покренут
  4. потврда из матичне евиденције фонда ПИО
  5. очитана лична карта или очитана здравствена књижица за малолетна лица
  6. папире предати у собу број 4

ВАЖНА НАПОМЕНА: Уколико постоје услови за остваривање права на пензију (инвалидску или старосну) захтев се подноси фонду ПИО, па тек по окончању тог поступка, уколико се право не може остварити по том основу, захтев се подноси Центру за социјални рад.