Изборник Затворити

Документација за старатеља/хранитеља

1.Фотокопија личне карте
2.Извод из матичне књиге рођених
3.Извод из матичне књиге венчаних
4.Уверење о држављанству
5.Лекарско уверење
6.Потврда о запослењу и месечним приходима(потврда са бироа или чек од пензије)
7.Потврда о имовини(катастар)
8.Уверење да није осуђиван-на( Центар тражи од полиције по службеној дужности)
9.Уверење да се против старатеља/хранитеља не води истрага,односно да није подигнута оптужница (Основни суд Параћин)
10.Уверење да није лишен-на родитељског права (Судска јединица у Ћуприји)
11.Уверење да није лишен-на пословне способности (Судска јединица Ћуприји)
12.Уверење да није на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици(Судска јединица у Ћуприји)

       ЗА ШТИЋЕНИКА:

ИЗВЕШТАЈ ПСИХИЈАТРА
ОЧИТАНА ЛИЧНА КАРТА
ПОТВРДА О ПРИМАЊИМА
ПОТВРДА О ИМОВИНИ