Изборник Затворити

одговор на информације од јавног значаја

-У складу са чланом 78 ЗУП-а дана 24.10.2023. год. на огласној табли Центра за социјални рад „Ћуприја“ у Ћуприји објављен је одговор на информације од јавног значаја Владимиру Борићу, ул. Илије Стреле бр. 8/24 16000 Лесковац.-

„Јавно објављивање писмена тражиоцу информација од јавног значаја Владимиру Борићу, ул. Илије Стреле бр. 8/24 16000 Лесковац.“