Изборник Затворити

Документација за смештај одраслих и старих лица у установе социјалне заштите

1.Извод из МК рођених
2.Уверење о држављанству
3.Очитана лична карта
4.Задњи чек од пензије уколико је лице пензионер(тражити потврду да нема дуговања по рачуну,поште или банке,да није задужен ни по ком основу)
5.Потврда о отвореном текућем рачуну у банци
6.Потврда о сагласности са преносом примања клијента на други начин исплате
7.Уверење из катастра
8.Уговор о доживотном издржавању
9.Уредно оверена здравствена књижица – oчитана
10.Лекарско уверење
11.Налаз неуропсихијатра
12.Прочитан снимак плућа
13.Општа лабораторија
14.Урађен ТПХ налаз,Васерман,хепатитис Б и Ц,антитест ХИВ

Обавља се у Центру за социјални рад:

1.Сагласност корисника да буде смештен у установу
2.Изјава члана породице о евентуалном учешћу у трошковима смештаја
3.Изјава корисника о дозволи стављања под хипотеку(некретнине и сл.) као средство обезбеђења плаћања трошкова смештаја
4.Захтев за исплату у Републици Србији
5.Изјава корисника пензије, новчане накнаде за помоћ и негу другог лица и новчане накнаде за телесно оштећење које исплаћује РФ ПИО

НАПОМЕНА:
За лице које ће учествовати у плаћању трошкова смештаја потребна је фотокопија личне карте, потврда о запослењу и висини месечних прихода.

СВУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДОНЕТИ У ДВА ПРИМЕРКА (ОРИГИНАЛ И ФОТОКОПИЈА)